Hoppa till innehåll

Samarbeten

Johanna Baraka

NPFpussel samarbetar med Johanna Baraka i samtalsgrupperna för föräldrar till barn med NPF.
Hon är en fyrabarnsmamma som har en bakgrund som barnsjuksköterska och samtalsterapeut.
Hon har via sitt sjuksköterske-arbete under många år i den palliativa vården hamnat i existentiella samtal om livet med anhöriga och vet att livet kan vara en berg och dalbana för alla. Extra svårt kan det vara som nära anhörig till barn och unga med NPF-diagnoser.

Jag har de sista åren jobbat inom skolhälsovården i en skola anpassad för barn inom NPF och framförallt autismspektrat. Där har jag träffat många barn och ungdomar som om de får rätt hjälp och stöd på vägen klarar livets utmaningar och svårigheter med bravur! Jag har full förståelse för hur svåra utmaningar man som förälder till barn med diagnoser eller förmodade diagnoser kan ställas inför och tror att det bästa stödet man kan få handlar om samförstånd och förståelse från andra med likande erfarenheter och kunskaper. Därför tror jag också extra på dessa träffar där erfarenheter, stort som smått, får utbytas mellan er föräldrar